Ugledni prof. dr. sc. Tarzan Legović pridružio se Oikonu

13. siječnja 2020. – Vrlo nam je drago poželjeti dobrodošlicu u tim uglednom prof. dr. sc. Tarzanu Legoviću, koji je u Oikonu zaposlen na pozicijama voditelja novog Laboratorija za znanost o podacima i predsjednika Znanstvenog vijeća Oikona.

Doktorirao je fiziku na Sveučilištu u Zagrebu i izabran je u redovitog profesora u trajnom zvanju. Od 2017 g. prof. Legović obnaša i dužnost predsjednika Insternational Society for Ecological Modelling. Od 2012 do 2014 g. radio je kao član Compliance Committee, najvišem tijelu Barcelonske konvencije sa sjedištem u Ateni, Grčka. Od 2003 do 2016 bio je predstojnik Zavoda za istraživanje mora i okoliša, Instituta R.Bošković gdje je osnovao i vodio Laboratorij za informatiku i modeliranje okoliša. Bio je suosnivač tri doktorska studija: Environmental Management i Oceanologija na Sveučilištu u Zagrebu te Zaštita prirode i okoliša na Sveučilištu u Osijeku. 1991 g. je dobio državnu nagradu “R. Bošković” za značajno znanstveno otkriće.

Od magisterija na Sveučilištu u Torontu njegovo znanstveno istraživanje je usmjereno na ekološko modeliranje i biostatistiku. Iz tih disciplina je održao preko 50 kolegija na 18 sveučilišta Europe, obiju Amerika, Azije i Afrike. Autor je ili koautor 184 znanstvena, stručna i radova iz popularizacije znanosti te je koautor ili urednik 39 knjiga. Do sada je bio mentorom 18 uspješno obranjenih disertacija u SAD, Austriji i Hrvatskoj. Organizirao je više od 50 kongresa i održao više od 180 pozvanih predavanja i prezentacija. Također je vodio ili sudjelovao u realizaciji 92 projekta za vanjske naručioce kao što su Svjetska Banka, UNESCO, UNEP, NASA, NORAD, AVA Singapur te ministarstva znanosti Španjolske, Švicarske, UK, Francuske i Njemačke. Mnogi su projekti bili SUO ili strateških SUO za različite objekte ili sektore.

Njegovi znanstveni rezultati uključuju: nova metoda inverznog modeliranja za procjenu difuznih izvora u akvatoriju, novi model dinamike fitoplanktona koja ovisi o više hranjivih tvari, najveći održivi izlov u ribarstvu više svojti, najveći održivi kapacitet akvakulture, utjecaj marina, luka, akvakultura, hidro- i termo-elektrana na akvatorij; nova metoda za izračun kapaciteta posjetilaca u zaštićenom području, etika zaštite prirode, najveći doprinos ekologije održivoj  ekonomiji, matematička definicije održivosti i održivog razvoja.

Oikon d.o.o.

Oikon d.o.o.