Obilazak lokacije planirane VE Bitovnja

23. lipnja 2021. – Oikonovi stručnjaci prošli su tjedan obišli lokaciju planiranu za izgradnju vjetroelektrane na planini Bitovnja u Bosni i Hercegovini. Svrha posjeta bila je upoznavanje s lokacijom i utvrđivanje područja praćenja ptica i šišmiša, potrebnih za izradu preliminarnog izvještaja o stanju okoliša na lokaciji planirane izgradnje vjetroelektrane.

Glavni cilj Studije predizvodljivosti i studije izvodljivosti je ispitati je li i pod kojim uvjetima opravdana izgradnja vjetroelektrane na lokalitetu Bitovnja, na temelju procjena i simulacija zabilježenih mjerenja, dostupnih povijesnih podataka, kao i izvršenih analiza i procjena tehnoloških, ekonomskih, socijalnih i ekoloških aspekata izgradnje i rada vjetroelektrane. Studija će biti osnova za izradu idejnog projekta i izgradnju predloženog vjetroparka.

Uz Oikon, partneri na projektu su Ivicom Consulting d.o.o. i GL Garrad Hassan Deutschland GmbH. Naručitelj je JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, a KfW osigurava financiranje projekta.

Lokacija planirane vjetroelektrane nalazi se na preko 1.600 metara nadmorske visine i teško je dostupno, posebno u lošim vremenskim uvjetima.

Oikon d.o.o.
Oikon d.o.o.
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner