Četiri ugovora izrade i razvoja programa praćenja

24. siječnja 2022. – Oikon je potpisao ugovore „Usluga razvoja programa praćenja za vrste i stanišne tipove od interesa za EU“ u sklopu OPKK projekta „Razvoj sustava praćenja stanja vrsta i stanišnih tipova“ naručitelja Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za četiri grupe.

Ovim projektima razvit će se ključni elementi sustava praćenja stanja očuvanosti te izvješćivanja o stanju očuvanosti vrsta i stanišnih tipova, u svrhu ispunjavanja obveza iz pravne stečevine EU, prvenstveno Direktive o staništima.

Dobar sustav praćenja stanja sastoji se od stručno utemeljenih i verificiranih programa (protokola) praćenja stanja koji definiraju metodologiju prikupljanja, obradu i analizu podataka za vrste i stanišne tipove, IT sustava za upravljanje tim podacima te kapacitiranih dionika sustava. Tako uspostavljen sustav osigurat će kvalitetno ispunjavanje zakonodavnih obveza RH, ali i značajno pridonijeti planiranju i usmjeravanju očuvanja prirode i održivog razvoja RH.

  • Grupa 2: Izrada i razvoj programa praćenja za kopnenu floru i stanišne tipove s jačanjem kapaciteta dionika sustava praćenja i izvješćivanja u svrhu ispunjavanja obveza iz pravne stečevine EU, prvenstveno Direktive o staništima. U okviru projekta, Oikon će izraditi i testirati programe praćenja stanja očuvanosti za ukupno 100 vrsta kopnene flore i stanišnih tipova (33 vrste kopnene flore i 67 stanišnih tipova).
  • Grupa 5: Izrada i razvoj programa praćenja za male sisavce s jačanjem kapaciteta dionika sustava praćenja i izvješćivanja u sklopu kojeg će Oikonovi stručnjaci sa suradnicimauspostaviti praćenje stanja očuvanosti za 4 vrste malih sisavaca (dinarski voluhar, hrčak, gorski puh, puh orašar) od interesa za EU.
  • Grupa 6: Izrada i razvoj programa praćenja za velike zvijeri s jačanjem kapaciteta dionika u sustavu praćenja i izvješćivanja

Cilj ovog projekta je razvoj i uspostava sustava praćenja stanja očuvanosti velikih zvijeri (vuk i ris) u svrhu ispunjavanja obveza iz pravne stečevine EU, prvenstveno Direktive o staništima. U okviru elementa projekta „Izrada i razvoj programa praćenja za velike zvijeri“ uspostaviti će se sustav praćenja stanja očuvanosti za dvije vrste velikih zvijeri od interesa za EU.

Na ovom ugovoru, uz Oikonove, sudjeluju i stručnjaci Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Geonature i Veleučilišta u Karlovcu.

  • Grupa 7: Izrada i razvoj programa praćenja za vidru s jačanjem kapaciteta dionika sustava praćenja i izvješćivanja u sklopu kojeg će Oikonovi stručnjaci testirati i doraditi postojeći program praćenja stanja očuvanosti za vidru.

Trajanje sva četiri projekta predviđeno je do rujna 2023. godine.

Oikon d.o.o.
Oikon d.o.o.