fbpx

Geodetsko-katastarska studija zaštićenih područja Maksimira i Savice

Naziv projekta: Izrada planova, studija i ostalih dokumenata upravljanja, Grupa 5 – Geodetsko-katastarska studija zaštićenih područja Maksimira i Savice

Klijent: Javna ustanova Maksimir (Grad Zagreb)
Trajanje: 4/2020 – 7/2021
Lokacija: Zagreb, Hrvatska


Cilj provedbe ovog projekta bio je definiranje granica zašićenih područja Maksimir i Savica te izrada geodetske podloge za zaštićena područja kao podloge za upis posebnog pravnog režima. Projektom je provedena analiza aktualnog katastarskog i zemljišnoknjižnog stanja zaštićenih područja Maksimira i Savice. Postojeći prostorni podaci su analizirani definirani i sređeni te su zajedno s prikupljenom arhivskom i digitalnom građom nadležnog katastra i zemljišne knjige iskorišteni za utvrđivanje granice zaštićenih područja Maksimira i Savice te za izradu geodetske podloge za zaštićena područja kojom se prostorno određuje područje koje se predlaže zaštititi i upis posebnog pravnog režima – zaštićeno područje u katastar i zemljišnu knjigu.

Koraci i rezultati provedbe projekta:

 • Digitaliziran arhivski zemljišnoknjižni plan
 • Prikupljeni podaci o katastarskim česticama iz katastarskih evidencija te preuzet digitalni katastarski plan
 • Prikupljeni podaci o vlasništvu svih ZK čestica unutar zaštićenih područja temeljem podataka iz zemljišne knjige
 • Preuzeti akti o proglašenju predmetnih područja zaštićenima i podataka o granicama u analognom i digitalnom obliku
 • Izrađena geodetska snimka rubnih dijelova zaštićenih područja.
 • Izrađen prijedlog usklađenja granica zaštićenih područja s upisnikom zaštićenih područja, upisnikom kulturnih dobara i stanjem u prostoru
 • Izrađen podatkovni modela (katalog katastarskih i ZK čestica s pripadajućim atributima) u GIS formatu za zaštićena područja Maksimir i Savica
 • Izrađena konačna verzija prijedloga granica, nakon usklađivanja s nadležnim upravnim tijelima
 • Izrađena geodetska podloga za zaštićeno područje Maksimir
 • Izrađena geodetska podloga za zaštićeno područje Savica
 • Izrađeno i prezentirano završno izvješće
 • Sve podloge, baze podataka i GIS baze podataka definirane projektom su izrađene i predane Naručitelju.

Oikon d.o.o.
Oikon d.o.o.