fbpx

Mehanizam za ugljičnu prilagodbu na granicama (CBAM)

Što je mehanizam za ugljičnu prilagodbu na granicama (CBAM)?

Inicijativa za mehanizam za ugljičnu prilagodbu na granicama (CBAM) dio je zakonodavnog paketa „Spremni za 55 %”. CBAM treba služiti kao ključan element paketa instrumenata Unije kojim će se nositi s rizikom od izmještanja emisija ugljika koji proizlazi iz većih klimatskih ambicija Unije kako bi se u skladu s Pariškim sporazumom ostvario cilj klimatske neutralnosti Unije najkasnije do 2050.

Zašto CBAM?

Cilj CBAM-a je spriječiti rizik od izmještanja emisija ugljika, ovom bi se Uredbom istodobno potaknuli proizvođači iz trećih zemalja da upotrebljavaju tehnologije koje su učinkovitije u pogledu emisija stakleničkih plinova kako bi nastajalo manje emisija. Zbog toga se očekuje da će se CBAM-om učinkovito poduprijeti smanjenje emisija stakleničkih plinova u trećim zemljama.

CBAM-om se postojeći mehanizmi, za nošenje s rizikom od izmještanja emisija ugljika u sektorima ili podsektorima u kojima takav rizik, nastoje zamijeniti drukčijim pristupom, odnosno osiguravanjem određivanja istovjetne cijene ugljika za uvezene i domaće proizvode te kako bi se održala konkurentnost između EU-a i trgovinskih partnera.

Koji je vremenski okvir za CBAM?

Stupanjem na snagu 17. svibnja 2023. CBAM Uredbe (2023/956) od 1. listopada 2023. počeo je teći tranzicijski period za njen primjenu s rokom za objavu prvih kvartalnih izvještaja do 31. siječnja 2024. (za robu uvezenu tijekom četvrtog tromjesečja 2023.) Prijelazno razdoblje traje do kraja 2025., posljednje izvješće trebalo bi se podnijeti do 31. siječnja 2026. za robu uvezenu tijekom četvrtog tromjesečja 2025. Nakon prijelaznog razdoblja kreće puna primjena CBAM-a.

Što se mora objaviti u CBAM izvješću?

U provedbenoj uredbi 2023/1773, detaljno su navedene obveze izvještavanja za subjekte iz EU-a koji uvoze robu obuhvaćenu CBAM-om kao i metodologija za izračun ugrađenih emisija ispuštenih tijekom proizvodnje uvezene robe za prijelazno razdoblje.

Ukratko, uvoznici moraju prijaviti sljedeće informacije u CBAM izvješću:

  • Ukupnu količinu uvezene robe (svaku vrstu), izraženu u megavatsatima za električnu energiju i u tonama za ostalu robu, specificirano po postrojenju koje proizvodi robu u zemlji porijekla;
  • Stvarne ukupne ugrađene emisije, izražene u tonama CO2e po megavatsatu električne energije ili za drugu robu u tonama CO2e po toni svake vrste robe;
  • Ukupne neizravne emisije, uključujući količinu potrošene električne energije i primjenjivi faktor emisije;
  • Cijena ugljika koja se plaća u zemlji podrijetla za ugrađene emisije u uvezenu robu, uzimajući u obzir odgovarajuće rabate ili druge oblike naknada.

Ključne informacije 

Prijelazno razdoblje: 1. listopada 2023. – 31. prosinca 2025.

Rok za pradaju kvartalnih izvješetaja: mjesec dana po završetku svakog tromjesečja

Sektori: sektori s visokim emisijama CO2, poput čelika, cementa, aluminija, gnojiva, električne energije i vodika

Metodologija: za utvrđivanje ugrađenih emisija robe i temeljne skupove podataka, kao što su emisije povezane s pojedinačnim tokovima izvora ili izvorima emisija ili količine mjerljive topline, glavno je načelo uvijek odabrati najbolji raspoloživi izvor podataka.

Ako trebate pomoć ili imate pitanja, slobodno nas kontaktirajte. Zavod za održivost i klimatsku otpornost stoji Vam na raspolaganju.

Više o našim uslugama za održivost pronaći ćete ovdje: link.

Oikon d.o.o.
Oikon d.o.o.