Član ICA Worlda

13. studenog 2020. – OIKON je postao član međunarodnog saveza ICA World, jedinstvene mreže neovisnih organizacija i stručnjaka s jasnom tehničkom ili geografskom specijalizacijom, koji rade na projektima financiranim od donatora u različitim zemljama korisnicama.

ICA World od 2012. omogućuje dugoročnu suradnju između rastuće mreže pouzdanih partnera u razvojnoj pomoći. Cilj Saveza je pobijediti zajedno na novim projektima, osigurati visokokvalitetnu realizaciju projekata i ostvariti održivi utjecaj.

Oikon d.o.o.

Oikon d.o.o.