fbpx

Natura 2000 radionica u Antalyji

11.-13. travnja 2018. u Antalyji se održavala radionica u sklopu projekta provedbe Natura 2000 u Turskoj (The training module “Tablet system for inventorying of habitat types including the preparation of the necessary training materials“) na kojem Oikon sudjeluje kao partner na projektu.

Naši stručnjaci dr.sc. Vladimir Kušan, dr.sc. Zrinka Mesić, Siniša Tkalčec, Nela Jantol, Nikola Katić, Davor Korman i Ivona Žiža, zajedno s vanjskim suradnikom dr.sc. Hrvojem Kutnjakom predstavili su dosadašnja ostvarenja i iskustva te razvijenu programsku potporu projektu u obliku tablet sustava, te mogućnosti korištenja daljinskih istraživanja u provedbi zaštite okoliša i prirodnih resursa. To će pridonijeti kvalitetnijoj i jednostavnijoj implementaciji Nature 2000 Turska, a samim time i izradi i provedbi programa gospodarenja šumama.

Uz Oikonov tim na radionici su sudjelovali i predstavnik GAF-a Thomas Kukuk (Njemačka) te Alişan Balkoca, stručnjak iz tvrtke Kagitsokagi Ltd. (Turska).

Oikon d.o.o.
Oikon d.o.o.