fbpx

Objavljen Priručnik za uključivanje zahtjeva ekološke mreže u PGEM-ove u sklopu projekta Ecomanager

14. lipnja 2023. – Drago nam je objaviti da je uspješno završen projekt „Ecomanager“ korisnika Hrvatskih šuma u sklopu kojega smo, u suradnji sa Hrvatskim šumarskim institutom, predvođeni našim stručnjakom, profesorom emeritusom Josom Vukelićem, izradili i tiskali Priručnik za uključivanje zahtjeva ekološke mreže u Programe gospodarenja ekološkom mrežom (PGEM-ove) i organizirali stručne edukacije kojima je o planiranju upravljanja područjima ekološke mreže educirano više od 350 šumarskih stručnjaka.

Priručnik se sastoji od tiskanog dijela na 264 stranice i memorijske kartice s dva velika poglavlja. Izradilo ga je osam autora (J. Vukelić, J. Medak, K. Indir, M. Mrakovčić, G. Lukač, A. Đanić, D. Matošević, M. Renje) s dvadeset suradnika. Ima 12 poglavlja koja između ostalog obrađuju sadržaj, svrhu i ciljeve proglašenja i uspostavljanja ekološke mreže, sadržaj, postupak i odobrenje PGEM-ova, a u središnjem i najopsežnijem dijelu obrađeno je 27 ciljnih vrsta ptica, i ukupno 45 ciljnih vrsta iz skupina šišmiša, velikih sisavaca, gmazova, vodozemaca, kukaca, vaskularne flore i mahovina. Osim vrsta, navedeno je i opisano 45 šumskih i nešumskih stanišnih tipova iz Natura 2000 klasifikacije koji obuhvaćaju 136 tipova IV. razine iz Nacionalne klasifikacije staništa. Opisan je postupak terenskog istraživanja, interpretacije podataka i izrade karte stanišnih tipova IV. razine NKS-a.  Uz tiskani dio priručnika, na memorijskoj kartici su za NKS tipove opisane i slikovno predstavljene 454 biljne vrste, a u njenom drugom dijelu navedeni su konkretni primjeri izrađenog VII. i IX. poglavlja uređajnog zapisnika PGEM-a za tri gospodarske jedinice iz nizinske, dinarske i sredozemne regije Hrvatske. 

Izrada i objava ovog priručnika jedan je od važnih rezultata projekta Ecomanager. Ponosni smo na to što je jedinstven za Hrvatsku i jer će značajno pomoći u provedbi vrlo složenih zadataka vezanih za planiranja i upravljanja područjima ekološke mreže, ali i svih šumskih ekosustava Republike Hrvatske,“ objasnio je voditelj projekta u Oikonu, profesor emeritus Joso Vukelić.

Oikon – Institut za primijenjenu ekologiju uključen je u poslove vezane uz ekologiju šuma od same uspostave i tom se temom bavi proteklih 25 godina. Rad na ovom priručniku objedinio je poznavanje kako ekologije šuma tako i svih njenih sastavnica identificiranih kao ciljevi očuvanja u Natura 2000 mreži zaštićenih područja u Republici Hrvatskoj. Ovaj će priručnik na jedinstven način i uz konkretne upute kolegama koji rade na poslovima uređivanja šuma i planovima zaštite Natura 2000 područja pomoći u njihovu radu. U priručniku su obuhvaćeni svi ciljevi očuvanja na koje smo se obvezali kao država uz obilje strukturiranih tekstualnih i grafičkih  informacija. Koliko je nama poznato, sličan priručnik do sada nije izrađen na području Europske unije,“ izjavio je direktor Oikona, Dalibor Hatić.

Projekt „Izrada šumskogospodarskih planova kao planova upravljanja ekološkom mrežom – Ecomanager, KK.06.5.2.08.0001“ korisnika Hrvatskih šuma trajao je pet i pol godina te je obuhvatio 559.413 ha šuma i šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske s kojim unutar 167 gospodarskih jedinica upravljaju Hrvatske šume. Od ukupne površine projektnog područja, 382.536 ha (63,38 %) nalazi se unutar ekološke mreže Natura 2000 koju čine područja očuvanja značajnih za vrste i stanišne tipove (POVS) te područja očuvanja značajna za ptice (POP). Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda, u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“

Završna konferencija projekta Ecomanager održana je 7. lipnja 2023. godine u Gospiću, u sklopu koje su predstavljeni ostvareni rezultati projekta, uključujući i Priručnik.

Oikon d.o.o.
Oikon d.o.o.