Predstavljen Program gospodarenja šumama posebne namjene i Program zaštite, njege i obnove šuma za Park šumu Marjan

12. ožujka 2021. – jučer je u Splitu predstavljen prijedlog Programa gospodarenja šumama posebne namjene, Gospodarske jedinice „Marjan-šume Grada Splita“ i Program zaštite, njege i obnove šuma za Park šumu Marjan koje je izradio Oikon.

Program je predstavio naš stručnjak dr. sc. Vladimir Kušan, a uz gradonačelnika Splita Andru Krstulovića Oparu na konferenciji je govorio i dr.sc. Milan Pernek iz Hrvatskog šumarskog instituta.

Program gospodarenja obuhvaća površinu od 169 hektara, odnosno 60 katastarskih čestica. Dio površina koje su u vlasništvu države će biti uvrštene u jedinicu Kozjak – Kaštela, a oko 28 hektara privatnih šuma će biti uvršten u gospodarsku jedinicu Splitske šume nakon 2023. godine.

Za razliku od starog programa, ovim je programom propisan skupinasti način gospodarenja raznodobnim šumama čime je omogućeno brže i efikasnije djelovanje u slučaju novih zaraza štetnim organizmima. Dosadašnja zaraza i sušenje stabala alepskog bora djelovanjem potkornjaka u značajnoj je mjeri zaustavljen provođenjem mjera Akcijskog plana kojeg je izradio Hrvatski šumarski institut.

Nakon četiri godine uistinu teških, bolnih  procesa koje je trebalo hrabro napraviti došli smo do točke u kojoj ponosno možemo kazati da ćemo donošenjem ovog Programa konačno krenuti u normalno, zakonito, stručno i uredno gospodarenje Park šumom Marjan“, izjavio je gradonačelnik Krstulović Opara pohvalivši Oikon za uloženi trud i vrijeme.

Nakon javne rasprave Program ide u Ministarstvo poljoprivrede na odobrenje.

Vijest su prenijeli i lokalni mediji:

Oikon d.o.o.

Oikon d.o.o.