Profesor emeritus Đuro Huber pridružio se Oikonu

11. lipnja 2021. – izuzetno nam je drago predstaviti vam novog člana Oikonovog tima – dr. sc. Đuru Hubera, profesora emeritusa, zaposlenog na položaju  savjetnika i višeg stručnog suradnika u Zavodu za zaštitu prirode i krajobraz.

Profesor emeritus Đuro Huber diplomirao je 1975. godine na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu, nakon čega je radio u Zavodu za biologiju kao volonter, a zatim kao pripravnik Samoupravne interesne zajednice za znanost, te kraće vrijeme kao asistent Ambulantne klinike iz područja unutarnjih bolesti, kada prelazi za asistenta u Zavodu za biologiju, gdje radi sve do umirovljenja 2015. godine.

Magistrirao je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu 1977. godine, a doktorsku disertaciju obranio je 1979. godine na Veterinarskom fakultetu. Nakon stjecanja doktorata, godinu dana boravio je na temelju dodijeljene Fulbrightove stipendije u  Colorado State University, Fort Collins, SAD, gdje se bavio istraživanjem biologije i patologije divljih životinja u Wild Animal Disease Center, kao i različitim centrima u 12 drugih američkih saveznih država.

Tijekom nastavne karijere osnovao je i vodio izborne nastavne predmete: Ekološki značaj predatora, Biološka raznolikost, Zaštita u upravljanje ugroženim vrstama, Biologija i ekologija predatora i Zooekologija. U okviru doktorskog studija iz Veterinarske medicine predaje izborni predmet Ekološki odnosi i veterinarska djelatnost. Od 2002. godine sudjeluje u izvođenju nastave na Veleučilištu u Karlovcu gdje predaje predmet Opća ekologija i zooekologija u sklopu studija „Lovstva i zaštite prirode“. Sa suradnicima je napisao dva priručnika za stručno-klinički, laboratorijski i terenski rad za predmete Biologija, Molekularna biologija i genomika, Botanika u veterinarskoj medicini i Zoologija (2003., 2005.) te sveučilišni udžbenik „Osnove ekologije“ (2015.). Osim toga, suautor je 27 poglavlja u 15 knjiga iz područja biologije, posebno velikih zvijeri. Autor je oko 500 natuknica iz područja biologije u „Enciklopedijskom rječniku humanog i veterinarskog medicinskog nazivlja“ u izdanju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti – HAZU (2006.). Samostalno ili u suradnji s ostalim autorima objavio je više od 500 znanstvenih i stručnih radova u domaćim i inozemnim časopisima te zbornicima s domaćih i međunarodnih skupova.

Uže područje znanstvenog rada prof. dr. Đ. Hubera je biologija i ekologija velikih zvijeri (medvjed, vuk i ris). Od sredine 80-tih godina bio je voditelj, odnosno suvoditelj na 16 međunarodnih projekata (National Geographic Society, Washington D.C., USA; U.S.-Croatian science and technology program; International Association for Bear Research and Management; ALIS; LIFE III project – EU; LIFE project; BIBI MATRA project; INTERREG IIIA project; Cofunding for DinaRis project; FP7 project „HUNT“; SERA-ERA-NET project; NINA Norway and „LIFE DINALP BEAR European Comission project). Do danas je ukupno vodio 24 različita projekta, što ga svrstava u vrh znanstvenika Fakulteta s najviše realiziranih domaćih i međunarodnih projekata. 

Na osnovu svojeg priznatog znanstvenog rada održao je preko 100 javnih predavanja o različitim temama iz područja biologije, ekologije, etologije, patologije i metoda proučavanja divljih životinja, te zaštite prirode i okoliša u Hrvatskoj i SAD-u. Napisao je tekstove i priredio video materijal za 5 televizijskih emisija obrazovnog programa, te sudjelovao u 4 televizijska okrugla stola o različitim područjima znanosti. Bio je u uredništvu časopisa „Priroda“ i „Veterinarski arhiv“, te knjiga „Animal victims of Croatian homeland war 1990.-1992.“, Veterinarski fakultet, Zagreb (1993.) i „Volk ne ogroža – volk je ogrožen“, Društvo Kočevski naravni park, Kočevje (1995.).

Prof. dr. Đ. Huber obnašao je više funkcija na Fakultetu, Sveučilištu, HAZU i državnim tijelima uprave. Bio je član mnogih domaćih i međunarodnih strukovnih udruženja, a u nekima od njih i danas aktivno djeluje. U okviru međunarodnih udruženja treba istaknuti članstvo u Wildlife Disease Association, International Bear Association (IBA), European Wolf Network, Species Survival Group IUCN-a za medvjede (Bear Specialist Group), Species Survival Group IUCN-a za vukove (Wolf Specialist Group), IUCN SSC Large Carnivore Initiative for Europe, te IUCN SSC Connectivity Conservation Specialist Group.

Za svoj dugogodišnji znanstveni rad dobitnik je mnogih domaćih i međunarodnih priznanja, među kojima su Presidential award “International Association for Bear Research and Management” (2005.), Infa Eco Network Europe Personal award (2012.) i Povelja “Eugen Podaupsky“ za posebne zasluge i doprinos u unapređenju znanstvenog, nastavnog i stručnog rada te doprinos u širenju ugleda Vetrerinarskog fakulteta i veterinarske struke u domovini i svijetu (2015.).

National Science Centre iz Poljske prihvatio je njegov istraživački projekt “Wildlife health in human-shaped environment: integrating multiple indicators to assess the status of brown bear
populations (BearHealth)” i zaposlenje od dvije godine u Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences s početkom u prosincu 2018.

Odlukom Senata Sveučilišta u Zagrebu izabran je 2016. godine u počasno zvanje profesor emeritus. U tom zvanju od akademske godine 2016./2017. sudjeluje u izvođenju integriranog preddiplomskog i diplomskog studija veterinarske medicine na engleskom jeziku.

Oikon d.o.o.
Oikon d.o.o.