ProSPer PMF stručna praksa u Oikonu

17. lipnja 2021. – U okviru suradnje s PMF-om, u Oikonu će tijekom ljeta troje studenata obaviti svoju stručnu praksu u trajanju od najmanje 60 do 120 radnih sati. Klaudia Bauk, David Čurin i Karla Pribanić upoznat će se s načinom rada u Oikonu i sudjelovati u provedbi pojedinih projekata. Tako će steći svoje prvo radno iskustvo, ali i dobiti jasniju sliku o mogućim područjima interesa. Iako ne postoji takva obaveza, Oikon će studentima plaćati naknadu za obavljanje poslova na stručnoj praksi.

“Suradnja se odvija s ciljem podizanja kvalitete znanstvenog, obrazovnog i stručnog rada u obliku stručne prakse na sveučilišnim preddiplomskim, diplomskim i integriranim studijima PMF-a, te se provodi u okviru projekta ‘Provedba i unapređenje stručne prakse na PMF-u – ProSPer PMF UP.03.1.1.04.0049.’,” objasnila je Andreja Pavlović, voditeljica Oikonovog Zavoda za zaštitu prirode i krajobraz.

Oikon d.o.o.
Oikon d.o.o.
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner