Strateška procjena utjecaja Master plana prometnog razvoja Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije na okoliš

Naziv projekta: Strateška procjena utjecaja Master plana prometnog razvoja Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije na okoliš

Klijent: Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje d.o.o.
Razdoblje: 03/2016 – 03/2018
Financira: EC
Lokacija: Hrvatska


Strateška procjena utjecaja na okoliš uključila je izradu Strateške studije koja sadrži:

  • kratki pregled sadržaja i glavnih ciljeva Master plana
  • podatke o postojećem stanju okoliša i mogući razvoj okoliša bez provedbe Master plana
  • okolišne značajke područja, postojeće okolišne probleme koji su važni za Master plan,
  • ciljeve zaštite okoliša uspostavljene po zaključivanju međunarodnih ugovora i sporazuma, koji se odnose na Master plan
  • vjerojatno značajne utjecaje
  • mjere zaštite okoliša
  • opis predviđenih mjera praćenja

te proceduru strateške procjene utjecaja na okoliš koja uključuje izmjene i dopune studije prema mišljenju Stručnog savjetodavnog povjerenstva, ocjenu cjelovitosti i stručne utemeljenosti od strane Povjerenstva, javni uvid s javnim izlaganjem i sastanke sa svim sudionicima u procesu.

Oikon d.o.o.

Oikon d.o.o.