Studija o učinkovitosti sprječavanja širenja hrastove mrežaste stjenice

Naziv projekta: Studija o učinkovitosti provedbe Naredbe o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja štetnog organizma Corythucha arcuata (Say, 1832) – hrastova mrežasta stjenica

Klijent: Ministarstvo poljoprivrede
Razdoblje:  08/2018 
Financira: državni proračun
Lokacija: Hrvatska


Hrastova mrežasta stjenica – Corythucha arcuata (Say, 1832) (Insecta: Hemiptera: Tingidae) je novi invazivni štetnik u ovim područjima. S obzirom da se radi o novoj vrsti u području, rijetka su istraživanja njegove štetnosti/potentnosti u novim ekosustavima te pronalaskom ovog štetnika nije bilo moguće  procijeniti mogući opseg šteta. Nakon samo nekoliko sezona, štetnik se proširio na većinu Spačvanskog bazena te je uočen i u drugim šumskim kompleksima, pretežno uz autocestu koja je glavna prometnica za prijevoz trupaca i građe. Da je Spačvanski bazen pod teškim napadom vidljivo je i preliminarnim satelitskim istraživanjem koje je provedeno u sklopu Pest Risk Assessment – PRA.

U ovom Elaboratu je obrađena postojeća literatura vezana za biologiju ovog kukca, kao i njegovi spomeni u znanstvenoj literaturi. Također su obrađeni terenski podaci o napadnutim lokalitetima od Hrvatskih šuma d.o.o. i Hrvatskog šumarskog instituta te je izvršeno kartiranje opsega napada na osnovu satelitskih snimki u prijašnjih nekoliko godina jačeg napada ovog štetnika. Korištene su snimke MODIS satelita, točnije 16-dnevni NDVI kompoziti. Dubljom analizom satelitskih podataka je točnije utvrđen put širenja ovog štetnika. Obrađeni su i trenutni napori (kemijski, biotski i sl.) na suzbijanju tog štetnika uz prikaz njihovih rezultata, kao i navedene mjere za usporavanje/zaustavljanje širenja ovog kukca.

Završno, izvršena je procjena učinkovitosti „NAREDBE O PODUZIMANJU MJERA ZA SPRJEČAVANJE ŠIRENJA ŠTETNOG ORGANIZMA Corythucha arcuata (Say, 1832) – hrastova mrežasta stjenica„ sa uputama i prijedlozima o daljnjim koracima na razini Republike Hrvatske i Europske unije.

Oikon d.o.o.

Oikon d.o.o.