Studija o utjecaju na okoliš za uzgajalište tune ciljanog kapaciteta 1500 t/a na lokaciji kod otoka Balabra

Naziv projekta: Izrada Studije o utjecaju na okoliš za uzgajalište tune ciljanog kapaciteta 1500 t/a na lokaciji kod otoka Balabra

Klijent: Pelagos Net Farma d.o.o.
Razdoblje: 09/2014 – 04/2018
Financira: Privatno financiranje
Lokacija: Hrvatska


Projekt uključuje izradu studije o utjecaju zahvata na okoliš kao i sudjelovanje u proceduri procjene utjecaja zahvata na okoliš.
Studija o utjecaju na okoliš sadrži:

  • Tehnički opis zahvata,
  • Podatke o postojećem stanju okoliša,
  • Vjerojatno značajne utjecaje zahvata na okoliš,
  • Prijedlog mjera zaštite okoliša i programa praćenja okoliša.

Proceduru procjene utjecaja zahvata na okoliš uključuje izmjene i dopune studije prema mišljenju Stručnog savjetodavnog povjerenstva, ocjenu cjelovitosti i stručne utemeljenosti od strane Povjerenstva, javni uvid s javnim izlaganjem i sastanke sa svim sudionicima u procesu. Izdano je Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode o prihvatljivosti zahvata za okoliš.

Oikon d.o.o.

Oikon d.o.o.