fbpx

Europska svemirska agencija (ESA) i Oikon potpisali dva ugovora za projekte daljinskog istraživanja u Hrvatskoj

29. studenog 2021. – Europska svemirska agencija (ESA) i Oikon nedavno su potpisali ugovore za dva projekta – Praćenje obale i promjena uzrokovanih ljudskim djelovanjem i Razvoj metode detekcije invazivnih biljnih vrsta korištenjem Sentinel podataka. Oba projekta, osim što doprinose očuvanju ekosustava i bioraznolikosti, doprinose i razvoju primjene svemirskih tehnologija u Hrvatskoj, na što smo posebno ponosni, kao i na činjenicu da smo jedina tvrtka kojoj su odobrena dva projektna prijedloga.

Projekt 1: Praćenje obale i promjena uzrokovanih ljudskim djelovanjem

Zaštita obalnih ekosustava od negativnog ljudskog utjecaja pa sukladno tome i zaštita staništa te bioraznolikosti neki su od glavnih elemenata održivog razvoja. Obalni ekosustavi su među najproduktivnijim i najheterogenijim ekosustavima te jedni od rijetkih koju su direktno povezani sa UN-ovim 14. te 15. ciljem održivog razvoja. Sami po sebi dobro su zaštićeni pravnom regulativom, no istu je vrlo teško primijeniti u praksi. Ovo je posebno evidentno na području Republike Hrvatske, kako zbog same prirode obale linije (dostupnost), tako i zbog njene veličine. Sukladno tome, razvoj metodologija koje bi omogućile opažanje promjena obalne linije uzrokovanih ljudskim djelovanjem od posebne je važnosti.

Metode daljinskog istraživanja pokazale su se kao izvrstan alat za brzo uočavanje promjena na obalnoj liniji što dalje omogućava da se na brz način aktiviraju službe zadužene za provođenje nadzora nad obalom. Oikon je odlučio dati svoj doprinos očuvanju morskih ekosustava kroz projekt uočavanja promjena na obalnom pojasu Republike Hrvatske induciranim negativnim djelovanjem čovjeka. Projekt je započeo početkom studenog i trajat će osam mjeseci.

Projekt 2: Razvoj metode detekcije invazivnih biljnih vrsta korištenjem Sentinel podataka

Kontrola biljnih invazivnih vrsta je definirana kao jedan od prioriteta u Strategiji i akcijskom planu za zaštitu prirode Republike Hrvatske do 2025. godine zbog iznimno velikih šteta koje čine u lokalnim ekosustavima. Tradicionalne metode pronalaženja invazivnih jedinki temelje se na intenzivnom i skupom terenskom radu, međutim razvojem svemirske tehnologije javlja se sve veća mogućnost upotrebe daljinskih istraživanja, u ovom slučaju satelitskih snimki.

Brojne studije već su dokazale kako se visokorezolucijske satelitske snimke, napravljene s različitim tipovima senzora, mogu koristiti za razlikovanje i kartiranje biljnih vrsta na temelju njihovog spektralnog odraza, pigmentacije, količine vode ili kemijskih obilježja listova. U nekim slučajevima razlikovanje se postiže dugotrajnijim promatranjem fenologije biljaka, pri čemu se uspoređuju vrijeme pupanja, cvatnje ili opadanja lišća. Detekcija invazivnih biljaka satelitskim snimkama predstavlja poseban izazov zbog toga što ove vrste često ne zauzimaju velike površine ili je teško postići razlikovanje u odnosu na autohtone biljne vrste.

Ovaj projekt, baziran na upotrebi snimaka dobivenih Sentinel satelitima, ispitat će mogućnost detekcije biljnih invazivnih vrsta koje su problematične u Hrvatskoj s dugoročnim ciljem uspostave efikasnog i automatiziranog sustava njihovog praćenja. Njegov razvoj će uvelike doprinijeti aktivnostima zaštite i očuvanja bioraznolikosti u Hrvatskoj, s mogućnošću primjene u raznim gospodarskim granama, ponajprije poljoprivrede i šumarstva. Projekt započinje u siječnju 2022. godine i trajat će 12 mjeseci.

Kvalitetu i važnost oba projekta prepoznala je Europska svemirska agencija (ESA) koja ih financira u sklopu prvog nacionalnog ESA poziva namijenjenog isključivo hrvatskim tvrtkama, znanstvenoj zajednici, u područjima koja obuhvaćaju promatranje Zemlje i korištenje svemirske tehnologije za razvoj gospodarstva i društva u cjelini.

Odricanje od odgovornosti: stajalište izraženo u ovoj objavi ni na koji način ne odražava službeno mišljenje Europske svemirske agencije

Fotografije: Ivan Tomljenović, https://sentinels.copernicus.eu/ i https://www.esa.int/

Oikon d.o.o.
Oikon d.o.o.