Završio prvi krug radionica o invazivnim stranim vrstama

31. srpnja 2020. – danas je završio prvi krug radionica o tri invazivne strane vrste koje je Oikon, zajedno s partnerom Udrugom Hyla i suradnicima dr. sc. Nikolom Tvrtkovićem i dr. sc. Matejem Fallerom odradio u sklopu projekta Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja „Razvijanje sustava upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta“, sufinanciranog sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda.

Na ukupno 18 radionica održanih širom Hrvatske, od Osijeka do Dubrovnika, relevantni dionici dobili su uvid te su podijelili svoje mišljenje i iskustvo s malim indijskim mungosom (Herpestes javenicus auropunctatus), signalnim rakom (Pacifastacus leniusculus) i crvenouhom kornjačom (Trachemys scripta), čime su ujedno dali svoj doprinos u izradi planova upravljanja tim invazivnim stranim vrstama.

Nakon ovog kruga slijede još dva kruga radionica – na jesen i na zimu – na kojima će se s dionicima raspravljati o konkretnim mjerama kontrole populacija i sprječavanja daljnjeg širenja ovih invazivnih stranih vrsta.

Glavna svrha projekta je doprinijeti razvoju sustava upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta u Hrvatskoj, izradom akcijskih planova i planova upravljanja te priručnika o prepoznavanju i postupanju s invazivnim stranim vrstama. Ovi dokumenti trebali bi poboljšati kontrolu i ublažiti štetan utjecaj invazivnih vrsta na zavičajne vrste i staništa.

O invazivnim stranim vrstama

Uslijed povećanja globalne trgovine, prijevoza, turizma i klimatskih promjena broj invazivnih stranih vrsta u EU-u neprestano se povećava te je 2014. godine donesena Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o sprječavanju i upravljanju unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta.

Smatra se da je u okoliš EU-a i drugih europskih zemalja uneseno oko 12 000 stranih vrsta, od kojih je 10-15 % invazivno. U skladu s time, Europska komisija putem provedenih akata donijela je tzv. „Unijin popis“, odnosno popis vrsta za koje se smatra da izazivaju zabrinutost u EU. Na tom se popisu nalaze i ove tri invazivne strane vrste:

Zvijer mali indijski mungos (Herpestes javenicus auropunctatus) široko je rasprostranjena vrsta u RH. Zbog svoje ekologije ova je vrsta ugrozila zavičajnu faunu na brojnim područjima te se smatra da je odgovorna za smanjenje populacija nekih vrsta ptica i gmazova te za širenje bolesti.

.

Signalni rak (Pacifastacus leniusculus) porijeklom je iz Sjeverne Amerike, a tijekom zadnjih desetak godina proširio se vodotocima Hrvatske, rijekama Murom, Dravom i Koranom. Uspostavom svojih gustih populacija značajno negativno utječe na populacije zavičajnih vrsta slatkovodnih rakova kompeticijom za hranom i staništem, uz koju najveću opasnost predstavlja prijenos zarazne bolesti račje kuge. Dodatno, nepovratnom promjenom strukture hranidbenih mreža riječnog sustava negativno utječe i na druge vrste, posebice ribe, a samim time i na ribolov.

Prirodna rasprostranjenost crvenouhe kornjače (Trachemys scripta) je u slijevu rijeke Mississippi u SAD-u, a u Hrvatsku i ostatak svijeta počela se širiti 1970-ih godina kao kućni ljubimac koja je potom namjerno ili slučajno puštena u prirodu gdje je postala invazivna. Crvenouha kornjača ima ekološki utjecaj na nekoliko vrsta biljaka i životinja i najveća je prijetnja za našu zavičajnu, ugroženu barsku kornjaču (Emys orbicularis) s kojom je u kompeticiji za hranu i stanište te ju uspješno potiskuje. Ova vrsta ujedno može biti prenositelj životinjskih bolesti i parazita, pa čak i prenositelj salmonele na ljude.

Iz gore navedenih razloga, Europska komisija zahtijeva izradu planova upravljanja čijim mjerama i aktivnostima bi se populacije ovih triju invazivnih stranih vrsta učinkovito kontrolirale te umanjila mogućnost daljnjeg unošenja i širenja u Republici Hrvatskoj.

Radionice su se održale sukladno važećim uputama i mjerama zaštite od bolesti COVID-19.

Oikon d.o.o.

Oikon d.o.o.