fbpx

Akcijski plan smanjenja onečišćenja prizemnim ozonom za Grad Pulu

Naziv projekta: Izrada Akcijskog plana smanjenja onečišćenja prizemnim ozonom za Grad Pulu

Klijent: Grad Pula
Trajanje: 11/2020 – 08/2022
Lokacija: Hrvatska


Akcijski plan smanjenja onečišćenja prizemnim ozonom za Grad Pulu izrađuje se u skladu s Pravilnikom o uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka (“Narodne novine”, broj 3/16).

Akcijski plan osobito sadrži:

  • utvrđivanje mjesta prekomjernog onečišćenja
  • opće informacije
  • nadležno odgovorno tijelo
  • vrstu i ocjenu onečišćenja
  • podrijetlo onečišćenja
  • analizu stanja
  • pojedinosti o provedenim mjerama
  • mjere za smanjivanje onečišćenja zraka
  • redoslijed i rokove ostvarivanja mjera te
  • procjenu sredstava.

Provedba ovog projekta doprinosi sljedećim ciljevima održivog razvoja:

Oikon d.o.o.
Oikon d.o.o.