Andreja Pavlović nova je voditeljica Zavoda za zaštitu prirode i krajobraz

23. lipnja 2020. – S velikim zadovoljstvom predstavljamo Andreju Pavlović i želimo joj dobrodošlicu u Oikon na poziciju voditeljice Zavoda za zaštitu prirode i krajobraza. U Oikon je prešla s mjesta članice Uprave i višeg savjetnika u tvrtki Hauska & Partner, gdje je ujedno bila i partner.

Andreja je stručnjak za komunikacije s više od 20 godina iskustva u strateškim komunikacijama i javnim poslovima, prepoznatljiva po jedinstvenom konzultantskom pristupu koji objedinjuje različita područja njezine stručnosti, uključujući energetski sektor, zaštitu okoliša, gospodarenje otpadom, energetsku učinkovitost, zaštitu voda i uključivanje javnosti u donošenje odluka o okolišu. Izuzetno je dobro upućena u 17 UN-ovih ciljeva održivog razvoja te njihovu važnost i ulogu u težnjama Europske unije  za izgradnjom otpornog i održivog društva.

„Vjerujemo da Andreja svojim bogatim iskustvom u području zaštite okoliša, UN-ovih ciljeva održivog razvoja i svojim organizacijskim i voditeljskim vještinama može uvelike doprinijeti, ne samo  Zavodu kojem će biti na čelu, već i cijelom Oikonu. Njezin dolazak u Oikon nama je vrlo važan i u skladu je s našim poslovnim ciljevima“, objašnjava direktor Oikona, Dalibor Hatić.

Andreja dodaje: „Kada budem razmišljala o 2020., uvijek ću je pamtiti kao godinu moje najveće promjene. Odluka da se pridružim Oikonu sastavni je dio transformacije kroz koju sam željela istražiti nove granice i okušati se u novim izazovima“.

Andrejina ključna područja stručnosti:

Organizacijski i timski razvoj: identitet i ugled, razvoj organizacije i liderstva, organizacijska kultura, platforme za suradnju i dijalog, vertikalni razvoj pojedinaca i timova, umreženo razmišljanje, empatija i suradnja.

Komunikacijska strategija i strategija javnih poslova: skeniranje okoliša, mapiranje problema, mapiranje i sudjelovanje javnosti, identifikacija rizika i mjera ublažavanja, oblikovanje i provedba strategija te evaluacija, otvoreni odnosi povjerenja, reputacija i utvrđivanje agende, upravljanje proračunom i projektima, zadovoljstvo klijenta.

Predviđanja: prepoznavanje izazova i prilika, analiza konteksta i uokvirivanje, traženje slabih signala, identifikacija i rad  s različitim načinima razmišljanja te unošenje svježih perspektiva, transformativni scenariji i pripovijedanje (storytelling), rezultati.

Održivi razvoj: VUCA svijet , upravljanje i komunikacija društveno odgovornim poslovanjem (DOP), upravljanje i komunikacija ciljeva održivog razvoja, EU i nacionalne politike, strategije i institucije, etika, uključivanje javnosti, dijalog i partnerstva, facilitacija i mitigacija, promjena svijesti i ponašanja, nefinancijsko izvještavanje i procjena materijalnosti.

Komunikacija okolišnih pitanja: analitički izvještaji, postupci procjene utjecaja na okoliš i planiranja zaštite okoliša, planovi i izvještaji o okolišu, Aarhuška konvencija i preporuke iz Maastrichta, NIMBY (ne u mom dvorištu), NIABY (ne u bilo čijem dvorištu), NIMEY (ne u mojoj izbornoj godini), moderiranje javnih rasprava.

Andrejini ključni doprinosi u području liderstva:

  • Potaknula je osnivanje nove suradničke platforme s dionicima HGK_COR AKCELERATOR u Hrvatskoj gospodarskoj komori i sudjelovala u organizaciji konferencije „Podržimo održivo“ sa 140+ sudionika s područja održivosti te javnom skupu o klimatskim promjenama u Hrvatskoj s 50+ sudionika.
  • Svojim strateškim komunikacijskim pristupom značajno je doprinijela izgradnji odnosa s javnošću i javnim poslovima te pozitivnom mišljenju o utjecaju na okoliš projekta izgradnje Adria LNG terminala.
  • Dizajnirala je dva transformativna scenarija za HEP 2030. zasnovana na pretpostavkama „što ako“ koja su testirana na interaktivnoj radionici, a rezultat je treći scenarij moguće budućnosti.
  • Uspješno je osmislila i provela strategiju unapređenja narušenog ugleda tvrtke Danfoss. Projekt je osvojio Grand Prix nagradu Hrvatske udruge za odnose s javnošću u kategoriji Komunikacijska strategija 2017. godine.
  • Pohvaljena za odlične vještine moderiranja i vođenja dijaloga tijekom burnih javnih rasprava.
Oikon d.o.o.

Oikon d.o.o.