Konsultantske usluge za razvoj Plana upravljanja okolišem i analiza uticaja na društvo za faze II i III podprojektnih područja

Naziv projekta: Konsultantske usluge za razvoj Plana upravljanja okolišem i analiza uticaja na društvo za faze II i III podprojektnih područja CONTRACT No. BA-IDP-IDA50980-CQ-CS-16.I.F.2  i No. BA-IDP-IDA50980-CQ-CS-19-I.H.4

Klijent:  Federalno Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
Razdoblje: 08/2017 – 04/2019, 06/2019 – 08/2019
Financira: Svjetska banka
Lokacija: Bosna i Hercegovina


Plan upravljanja okolišem (PUO) odnosi se na Projekt razvoja sistema navodnjavanja koji ima za cilj poboljašanje profitabilnosti i produktivnosti poljoprivredne proizvodnje unaprjeđenjem načina upravljanja vodama i modernizacijom sistema navodnjavanja.

U drugoj fazi obuhvaćena su tri podprojekta na sljedećim lokacijama:

 • Višićka kaseta-Općina Čapljina,
 • Područje MZ Svojat i Zelenika- Općina Živinice,
 • MZ Osječak, Dubica, Novi Grad, Vojskova, Prud, Novo Selo – Općina Odžak.

U trećoj fazi obuhvaćena su tri podprojekta na sljedećim lokacijama:

 • MZ Žepče, MZ Radovlje, MZ Lupoglav, MZ Orahovica i MZ Bistrica – Općina Žepče,
 • MZ Trnova i ZMZ Šehovci – Općina Sanski Most,
 • MZ Klokot-Papari i MZ Bakšaiš – Grad Bihać.

Izrada Plana upravljanja okolišem (PUO) obuhvatila je:

 • Analizu trenutno važećeg zakonskog okvira relevantnog za projekte rehabilitacije i izgradnje sistema navodnjavanja i odvodnjavanja,
 • Analizu raspoloživih podataka o nultom stanju fizičkog i biološkog okoliša,
 • Identifikaciju mogućih negativnih i pozitivnih okolinskih i socijalnih uticaja projekta i prijedlog mjera ublažavanja,
 • Prijedlog programa praćenja stanja okoliša.

Plan upravljanja okolišem (PUO) izrađen je u skladu s operativnim procedurama Svjetske banke

Relevantne sigurnosne politike i procedure Banke vezane za zaštitu okoliša i socijalni aspekt su sljedeće:

 • OP/BP 4.01, Environmental Assessment (Okolišna procjena);
 • OP/BP 4.04, Natural Habitats (Prirodna staništa);
 • OP 4.07, Water resources management (Upravljanje vodnim resursima);
 • OP 4.09, Pest Management (Upravljanje štetočinama);
 • OP/BP 4.10, Indigenous Peoples (Ugroženo stanovništvo);
 • OP/BP 4.11, Physical Cultural Resources (Kulturni resursi);
 • OP/BP 4.12, Involuntary Resettlement (Nenamjerno raseljavanje);
 • OP 4.36, Forests (Šume);
 • OP 4.76, Tobacco (Duhan);
 • OP 7.50, Projects on International Waterways (Projekti na međunarodnim vodnim putevima);
 • OP 7.60, Projects in Disputed Areas (Projekti u spornim područjima).
Oikon d.o.o.

Oikon d.o.o.