COPERNICUS Sentinels tečaj u Italiji

25. rujna 2019. – Dok je većina Oikonovih zaposlenika pokazivala svoje znanje na prošlotjednoj HUSZPO koncerenciji, nekoliko naših zaposlenika je bilo na misiji sakupljanja i nadogradnje svojih znanja.

Dr.sc. Alen Berta, naš voditelj Laboratorija za daljinska istraživanja i GIS, bio je u Piacenzi (Italija) na jednotjednom tečaju pod nazivom „COPERNICUS Sentinels: Remote sensing techniques in forestry“.

Organizatori tečaja su ESA, EARSel i istaknuti talijanski instituti i sveučilišta vezani uz daljinska istraživanja.

Tamo je naučio više o korištenju satelita Sentinel 1, Sentinel 2 i Sentinel 3 u šumarstvu, kao i više o korištenju LIDARa i dronova u šumarstvu.

Sudionici iz 12 zemalja predstavljali su privatni, javni i akademski sektor.

Oikon d.o.o.

Oikon d.o.o.