Izrada elaborata učinkovitosti mreže šumskih prometnica

Naziv projekta: Izrada elaborata učinkovitosti mreže šumskih prometnica – primarne šumske prometne infrastrukture 

Klijent: Općina Mrkopalj
Razdoblje: 5/2019 – 6/2019
Financira: Državni proračun
Lokacija: Hrvatska


Planiranje šumskih prometnica, kao prva, nezaobilazna i vrlo važna faza uspostavljanja optimalne/najbolje moguće mreže primarne šumske prometne infrastrukture na terenu, može biti na: 1) strateškoj, 2) taktičkoj te 3) operativnoj razini.

Strateško i taktičko planiranje odnose se na planiranje cjelokupne mreže primarnih šumskih prometnica, dok se operativno planiranje odnosi na planiranje pojedinačne šumske ceste.

Rezultat taktičkog planiranja primarnih šumskih prometnica je Studija primarnog otvaranja šuma pojedine gospodarske jedinice odnosno Elaborat učinkovitosti primarne šumske prometne infrastrukture.

Elaborat učinkovitosti sastoji se od pet osnovnih sastavnica:

  • Opći podaci (opće informacije o podnositelju zahtjeva za financiranje ulaganja te o području ulaganja)
  • Analiza postojeće mreže primarne šumske prometne infrastrukture (sastoji se od tabličnih i kartografskih prikaza svih prometnica koje utječu na otvaranje određenog područja ukupno 11 definiranih podsastavnica)
  • Planiranje i definiranje idejne trase šumske ceste na karti i na terenu
  • Analiza unaprijeđene mreže primarne šumske prometne infrastrukture (stanje u gospodarskoj jedinici nakon nove trase, unaprijeđena otvorenost i srednja udaljenost privlačenja) odnos između unaprijeđene i postojeće infrastrukture.

Rekapitulacija i ocjena opravdanosti primarnog otvaranja šuma (vrednovanje idejne trase buduće šumske ceste, u obliku tabličnoga priloga, u kojemu su radi lakše kontrole Elaborata i ocjene opravdanosti daljnjeg primarnog otvaranja šuma, objedinjeni te pregledno i jednostavno prikazani rezultati po svim sastavnicama, odnosno prilozima Elaborata).

Oikon d.o.o.

Oikon d.o.o.