Izvješće o okolišnoj i društvenoj usklađenosti sustava upravljanja i operative Upravitelja u sklopu projekta Modernizacije i restrukturiranja cestovnog sektora (MARS)

Naziv projekta: Izvješće o okolišnoj i društvenoj usklađenosti sustava upravljanja i operative Upravitelja (HC, HAC i ARZ) u sklopu projekta Modernizacije i restrukturiranja cestovnog sektora  (MARS)

Klijent: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
Razdoblje: 08/2018 – 01/2019  
Financira: Svjetska banka
Lokacija: Hrvatska


Projekt modernizacije i restrukturiranja cestovnog sektora (MARS) je operacija financirana od strane Svjetske banke koju provodi Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI), koja se bavi učinkovitošću i održivošću cestovnog prijevoza u Hrvatskoj. Projekt MARS obuhvaća financijsko i poslovno (operativno) restrukturiranje poslovnog sektora.

Tijekom pripremne faze MARS projekta provedena je početna okolišna i socijalna analiza koja je ukazala na potrebu detaljnijeg sagledavanja ove problematike kod Upravitelji koji upravljaju cestovnom infrastrukturom te je takva detaljnija analiza predmet ove komponente MARS projekta. Ona mora osigurati da buduće prakse po kojima postupaju Upravitelji osim s nacionalnom okolišnom i socijalnom zakonskom regulativom budu usklađene i s operativnim politikama Svjetske banke.

Izvješće je strukturirano oko četiri glavne teme:

  • Organizacija i operativnost uspostavljenih sustava upravljanja okolišem u svrhu sveobuhvatne zaštite okoliša kod Upravitelji koji provode projekt;
  • Praksa provođenja zaštite okoliša i osiguranje usklađenosti s okolišnom zakonskom regulativom kod planiranja i izgradnje objekata cestovne infrastrukture
  • Usklađenost sa zakonskom regulativom i standardima zaštite okoliša prilikom održavanja cestovne infrastrukture i drugih redovnih aktivnosti Upravitelja
  • Prakse stjecanja zemljišta u okviru aktivnosti Upravitelja i njihova usklađenost s nacionalnim i europskim propisima.

Primarni voditelj projekta je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, pojedinačna Izvješća o okolišnoj i socijalnoj usklađenosti sustava (ESCR) izradili su Upravitelji cestovne infrastrukture odnosno od njih angažirani Ovlaštenici: Hrvatske ceste  (HC), Hrvatske autoceste (HAC) i Autoceste Rijeka-Zagreb (ARZ), a koordinacija aktivnosti Upravitelja i izrada ovog krovnog dokumenta obavljena je od strane OIKON d.o.o. kao Konzultanta Svjetske banke.

Oikon d.o.o.

Oikon d.o.o.