Dr. sc. Jelena Mlinarec Novosel nova je članica Oikonovog tima

25. lipnja 2021. – s veseljem predstavljamo novo pojačanje u našem timu – dr. sc. Jelenu Mlinarec Novosel. Zaposlena je u Oikonovom Zavodu za zaštitu prirode i krajobraz na poziciji više stručne suradnice gdje će svojim bogatim znanjem i iskustvom pridonijeti mnogobrojnim projektima iz područja zaštite prirode i krajobraza. 

Dr. sc. Jelena Mlinarec Novosel završila je studij biologije, smjer ekologija, 2001. godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a šest godina kasnije stekla je akademski stupanj doktora znanosti u znanstvenom području prirodnih znanosti, polje biologija, grana molekularna i stanična biologija. Od 2002. do 2005. radila je kao asistentica, a od 2007. do 2019. kao viša asistentica, odnosno poslijedoktorandica  na Zavodu za molekularnu biologiju Biološkog odsjeka PMFa Sveučilišta u Zagrebu.  

Znanstveni rad dr. sc. Jelene Mlinarec Novosel fokusiran je na razumijevanje principa i mehanizama evolucije biljnih i životinjskih genoma i bioraznolikosti upotrebom molekularnih i citogenetičkih metoda. Objavila je ukupno 24 znanstvena rada. Koautorica je jednog poglavlja u knjizi „Metode molekularne biologije“, te je koautor studentskih skripta za Praktikum iz genetike. Svoje znanstvene vještine usavršavala je u tri kraća boravka u inozemstvu.

Dr. sc. Jelena Mlinarec Novosel sudjelovala je dugi niz godina u izvođenju nastave na Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 2002-do 2019. godine vodila je Praktikum iz Biologije stanice i Praktikuma iz Genetike. Dobitnica je priznanja Fakultetskog vijeća PMF-a za postignute rezultate u znanstvenom radu u 2016.  

Jelena Mlinarec Novosel voli plivati, plesati, voziti bicikl, baviti se povrtlarstvom i igrati se sa svojim sinom i kćerkom. 

Drago nam je što je dio našeg tima! 🙂

Oikon d.o.o.
Oikon d.o.o.
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner