fbpx

Krajobrazna osnova Nacionalnog parka Plitvička jezera

Naziv projekta: Izrada Krajobrazne osnove Nacionalnog parka Plitvička jezera

Klijent: JU NP Plitvička jezera
Trajanje: 08/2020 – 01/2021
Lokacija: Hrvatska


Projekt je obuhvatio izradu Krajobrazne osnove Nacionalnog parka Plitvička jezera. Cilj izrade osnove je očuvanje obilježja i vrijednosti – karaktera krajobraza te poboljšanje stanja u degradiranim krajobrazima.

  • U studiji su inventarizirane prirodne odnosno biofizičke (reljef, geološke, hidrološke, biološke i ekološke značajke) i antropološke, kulturno-povijesne (kulturna baština, korištenje zemljišta, povijesni razvoj) karakteristike područja obuhvata.
  • Izvršena je tipološka klasifikacija krajobraza: krajobraznih tipova/područja s opisom krajobraznih područja
  • Procijenjena je vrijednost krajobraza (vrednovanje s aspekta bioraznolikosti, šumskih ekosustava, kulturne baštine te vizualnih kvaliteta).
  • Izrađena je ocjena osjetljivosti i ugroženosti krajobraza, a posebno su identificirani degradirani i iznimni krajobrazi.
  • Izrađene su smjernice i preporuke za zaštitu, planiranje i upravljanje krajobrazom.

U ovoj studiji izrađena je analiza stvarne vidljivosti korištenjem digitalnog modela površine terena, a za prikupljanje opsežne fotodokumentacije korištene su i bespilotne letjelice.

Oikon d.o.o.
Oikon d.o.o.