Projekt MARS – tehnička i poslovna optimizacija Hrvatskih autocesta

Naziv projekta: Projekt MARS – tehnička i poslovna optimizacija Hrvatskih autocesta d.o.o.

Klijent:  Deloitte savjetodavne usluge d.o.o.
Trajanje: 09/2018 – 09/2019
Financira: World Bank
Lokacija: Hrvatska


Projekt je uključio izradu dokumenata i provedbu aktivnosti:

D1 – Nacrt izvješća o pregledu postojećeg stanja u dijelu koji se odnosi na energetiku i zaštitu okoliša

 • prikupljanje i analiza HAC-ovih podataka
 • analiza podataka i zaključaka drugih projekata povezanih s MARS projektom
 • opis povijesne i postojeće energetske potrošnje
 • opis načina rada s naglaskom na najveće energetske potrošače
 • opis zakonskih okvira, trenutne prakse poslovanja te internih procedura i standarda iz perspektive utjecaja na okoliš
 • rezultati praćenja stanja okoliša (kvaliteta zraka, voda, razine buke, stradavanje životinja, ekološke nesreće)
 • postupanje s otpadom.

D3 – Nacrt prijedloga za poboljšanje energetske učinkovitosti i zaštite okoliša

 • pregled međunarodnih najboljih praksi vezanih uz potrošnju energije i usporedba/benchmarking s HAC-ovom trenutnom praksom,
 • Pregled europskog i nacionalnog zakonodavstva o standardima zaštite okoliša povezanih s održavanjem autocesta, upravljanjem prometom i sigurnosti tunela,
 • Prijedlog preporuka povezanih s poslovanjem HAC-a iz perspektive:
 • Smanjenja potrošnje energije
 • Smanjenje ili ublažavanje štetnih utjecaja na okoliš i prirodu
 • Analiza troškova i koristi za predložene preporuke
 • Definiranje provedbenih mjera koje bi HAC trebao poduzeti za ostvarenje predloženih preporuka s definiranjem prioriteta (kratkoročne i dugoročne)

D4 – Nacrt Akcijskog plana

D5 – Završni nacrt detaljnog akcijskog plana izabrane opcije

D6 – Prijedlog Ključnih pokazatelja izvedbe (KPI – Key Performance Indicators)

D7 – Završna verzija Akcijskog plana i ključnih pokazatelja izvedbe

Oikon d.o.o.

Oikon d.o.o.