fbpx

Projekt MIDAS: Studija područja s prirodnim ograničenjima u poljoprivredi i nacrt obračuna

Naziv projekta: Izrada Studije područja s prirodnim ograničenjima u poljoprivredi i nacrt obračuna (priprema obračuna), ref.no.: MNE-MIDAS-TF093405-CS-CQ-16-2.1.A.8.4.

Klijent: Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore
Trajanje: 09/2016 – 06/2017
Financira: Svjetska banka
Lokacija: Crna Gora


Cilj Studije bio je uskladiti Crnu Goru sa smjernicama Zajedničke poljoprivredne politike. U okviru ove studije, te na temelju raspoloživih podataka, razrađeni su parametri koji definiraju područja s prirodnim ograničenjima kao što su utjecaj parametara klime i tla te prikaz njihove distribucije na području Crne Gore.

Drugi cilj bio je pripremiti studiju za definiranje područja s prirodnim ograničenjima u skladu s propisom EU-EC 1305/2013, koji će se koristiti u daljnjem razvoju crnogorske poljoprivrede prema provedbi EU CAP politike te poboljšati podršku.

Na područjima klasificiranim kao područja s prirodnim ograničenjima poljoprivrednici se suočavaju s višim troškovima proizvodnje i imaju pravo na kompenzacijska plaćanja izračunata na temelju nastalih dodatnih troškova i prethodnog dohotka.

Postoje tri kategorije klasificirane kao područja s prirodnim ograničenjima:

 • gorsko planinsko područje (GPP) – područja s kratkom vegetacijskom sezonom zbog visoke nadmorske visine, strmih padina ili kombinacijom tog dvoje na nižoj nadmorskoj visini.
 • područje sa značajnim prirodnim ograničenjima (ZPP) – područja pogođena značajnim prirodnim hendikepima, posebice niskom produktivnošću tla ili lošim klimatskim uvjetima gdje je održavanje opsežne poljoprivredne djelatnosti važno za upravljanje zemljištem. To su područja koja imaju ograničenja na najmanje 60% poljoprivrednog područja u administrativnoj jedinici.
 • područje s posebnim ograničenjem (PPO) – područja na kojima treba nastaviti poljoprivredne aktivnosti u cilju očuvanja ili poboljšanja okoliša, održavanja sela i očuvanja turističkog potencijala područja kako bi se zaštitila obala.

Aktivnosti provedene na Studiji su:

 • Određivanje lokalnih skupova podataka, potrebnih za određivanje područja s prirodnim ograničenjima i manje poželjnih područja (LFA / ANC)
 • Analiza atributa svakog skupa podataka
 • Pretvorba svih karata na službeni CRS (projekcija) Crne Gore
 • Analiza o tome kako dostupnost i kvaliteta skupova podataka utječe na rezultate Studije.
 • Preporuke o tome kako se skupovi podataka trebaju ažurirati u budućnosti kako bi se postigla kvaliteta potrebna za izradu konačnih LFA / ANC karata.
 • Određivanje gorsko planinskih područja zahvaćenih prirodnim ograničenjima
 • Odabir ograničenja, stupanj ograničenja i odgovarajuća argumentacija
 • Izrada karata područja prema određenim ograničenjima i razinama ograničenja: karta visine terena, karta nagiba terena, karta kombinacije visine i nagiba terena
 • Priprema karata na razini LAU 1 ili LAU2, prema reljefu ograničenja s bazom atributa, uključujući opis metodologije
 • Određivanje područja s prirodnim ograničenjima
 • Odabir kriterija za sve vrste ograničenja
 • Izrada karata područja prema određenim ograničenjima i razinama ograničenja na temelju prethodnih kriterija (uključujući pripremu i modeliranje podataka)
 • Izrada karata područja s prirodnim ograničenjima na razini LAU1 ili LAU2 s bazom atributa
 • Izrada karata i baza podataka
 • Prostorna interpolacija (modeliranje) podataka iz baza podataka i izrada karata
 • Izrada karata na razini LAU1 ili LAU2
 • Izrada baze podataka o LFA
 • Izrada integralne digitalne karte područja pod utjecajem prirodnih i specifičnih ograničenja u poljoprivredi na razini LAU1 ili LAU2.
 • Izvješćivanje

Rezultat projekta su određena gorsko planinska područja i područja s prirodnim ograničenjima u poljoprivredi Crne Gore.

Oikon d.o.o.
Oikon d.o.o.