SUO i GOPZEM za izgradnju vjetroelektrane ”Boraja” i priključnog dalekovoda

Naziv projekta: Studija utjecaja na okoliš za izgradnju vjetroelektrane ”Boraja” i priključnog dalekovoda (2008.), uključivo cjelogodišnje praćenje populacija ptica i šišmiša s pripadnim studijama i elaboratima te izrada Studije prihvatljivosti zahvata za prirodu – Glavna ocjena (2009.)

Klijent: EHN d.o.o.
Trajanje: 05/2008 – 11/2010
Lokacija: Hrvatska


Projekt izgradnje vjetroelektrane Boraja u Splitsko-dalmatinskoj županiji uključuje izgradnju 31 vjetroagregata snage od 1500 kW po turbini što je rezultiralo ukupnom snagom WF od 46,500 kW (46,5 MW). Projekt je u skladu s člancima 163. i 164. provedbenih odredbi splitsko-dalmatinskog prostornog planiranja.

Uključena je izrada Studije utjecaja na okoliš i Glavna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, kao i jednogodišnje praćenje ptica i šišmiša na mjestu planirane izgradnje vjetroelektrane. U istraživanju je posebna pozornost posvećena smjeru i visini leta ptica grabljivica koje često stradaju u izravnim sudarima s vjetroagregatima, kao i vrstama koje lete u sumrak i noću.

Razmatranje mogućeg utjecaja na šišmiše, tj. metodologije i ciljevi istraživanja temelje se na prilagođenim smjernicama Europskog sporazuma o konzervaciji šišmiša (EUROBATS), objavljenom u publikaciji “Smjernice za istraživanje šišmiša na projektima izgradnje vjetroelektrana”.

Aktivnosti su uključivale prikupljanje informacija o sastavu vrsta, aktivnostima ptica / šišmiša, potencijalnim mjestima gniježđenja, analizu stanišnih tipova šireg područja, informacije o mjestima hranjenja i migracijskim putevima, upotrebi staništa, morfologiji terena, prostornim obilježjima i drugim prikupljenim podacima. Provedena je procjena vjerojatnih (značajnih) utjecaja, te su predložene mjere zaštite i program praćenja.

Oikon d.o.o.

Oikon d.o.o.