Upravljanje vodama (Water Stewardship) za potrebe ASI standarda za Aluflexpack novi d.o.o.

Naziv projekta: Izrada poglavlja 7. Upravljanje vodama (Water Stewardship) za potrebe ASI standarda

Klijent: Aluflexpack novi d.o.o.
Trajanje: 01/2021 – 02/2021
Lokacija: Hrvatska


Cilj ovog elaborata bio je odrediti trenutno stanje voda u području sliva u kojem se nalazi predmetno postrojenje, prikazati upravljanje vodama u samom postrojenju te prepoznati i procijeniti rizike povezane s vodom na ovome području. Načela za provođenje procjene preuzeta su iz ASI (Aluminium Stewardship Initiative) Performance Standard V2 – Smjernice – prosinac 2017.

Elaborat uključuje utjecaj predmetnog postrojenja (kroz upravljanje vodama) na stanje voda na području postrojenja, odnosno utjecaj na površinska vodna tijela (ekološko, kemijsko i ukupno stanje) te grupirana tijela podzemne vode (količinsko stanje).

Oikon d.o.o.

Oikon d.o.o.